(Srpski) VELIKA ONLINE EPILION AUKCIJA

Sorry, this entry is only available in Serbian.

OPŠTA PRAVILA

1. ORGANIZATOR
Organizator nagradnog Epilion Facebook konkursa je Epilion d.o.o. (Beograd), Bulevar M. Pupina 4 – Ušće Shopping Center, MB: 17273116, PIB: 100223801 (u daljem tekstu: “Organizator”).
2. VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA
Konkus će biti dostupan na zvaničnoj Epilion stranici (dalje:“Facebook strana”). Konkurs se organizuje preko zvanične Facebook stranice Epiliom dana 02.03.2018. u 15h. Nagradni konkurs je otvoren do 03.03.2018. do 12:00h. Osoba koja ostavi pobedničku cenu, licitaciju, dobija lasersku epilaciju nogu po pobedničkoj ceni. Svrha nagradnog konkursa je nagrađivanje lojalnosti potrošača.
3. MESTO ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA
Facebook konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, a pravo učestvovanja imaju isključivo građani sa prijavljenim prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.
4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U FB KONKURSU
U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije. Svi učesnici treba da u komentaru nagradnog Facebook posta ostave svoju cenu/licitaciju za lasersku epilaciju nogu (početna cena zahvata je 5 000 rsd, a cena se može podizati za minimum 100 rsd). Uz odgovor je obavezno otići na sajt http://epilion.rs/kontakt/, popuniti kontakt formu, ostaviti svoje podatke i u delu „Poruke“ napisati Epilion aukcija. Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani.
5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA
Zainteresovani za učestvovanje u “Epilion aukcija” nagradnom konkursu treba da ostave u komentaru posta cenu koju licitiraju za zahvat laserska epilaciju nogu i nastave da se nadmeću sa ostalim učesnicima. “, da bi licitacija bila validna potrebno je na sajtu http://epilion.rs/kontakt/ ostaviti svoje podatke i u delu „Poruke“ napisati Epilion aukcija. Učesnik koji ostavi pobedničku cenu, dobija zahvat laserksa epilacija nogu u Epilionu po pobedničkoj ceni. Dobitnik će biti obavešten putem komentara da se u roku od 7 dana javi u inbox stranice. Ukoliko se dobitnik ne javi u predviđenom roku- gubi pravo na nagradu. U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.
6. NAGRADA
Učesnik čija cena pobedi na aukciji dobija: Nagradu je moguće preuzeti u Epilion ordinaciji u terminu koji se dogovori. Dobitnici nagradnog konkursa biće obavešteni o ishodu u roku od 7 dana od dana završetka konkursa, rok za javljanje dobitnika je 7 dana, a rok za isporučenje nagrade je 7 dana od poslednjeg dana javljanja dobitnika.
6.1. EPILION ORDINACIJA U KOJOJ SE MOŽE ISKORISTITI NAGRADA:
M. Pupina 4 – Ušće Shopping Center, Beograd
7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
U nagradnom FB konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Facebook konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica. Prijavljivanjem za učešće u Facebook konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).
8. LIČNI PODACI
Prijavljivanjem za učešće u nagradnom konkursu učesnik daje saglasnost Organizatoru da njegove lične podatke Organizator može da prikuplja i obrađuje u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Lični podaci biće korišćeni u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Učesnik je ovlašćen da se u svakom trenutku usprotivi korišćenju svojih ličnih podataka u marketinške svrhe, te da zahteva da mu se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje ličnih podataka, kao i da povuče datu saglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje ličnih podataka učesnika, te povlačenje date saglasnosti smatraće se odustajanjem od učešća u Facebook konkursu. Navedena prava učesnik može ostvariti slanjem takvog zahteva Organizatoru u Inbox facebook stranice Epilion.
9. PREKID NAGRADNOG FACEBOOK KONKURSA
Nagradni Facebook konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook strani Epilion.
U Beogradu, 05.03.2018. godine

Privacy policy