Podrška umetnosti

Dana 17.11. u Muzeju Kralja Petra otvorena je izložba slikarke Biljane Cincarević pod nazivom “Holy Femininity”.


Nekoliko hiljada posetilaca je za 12 dana pogledalo veliki deo njenog umetničkog opusa, a organizovana je i online prodaja nekoliko njenih ulja na platnu. Dermatološki Laser Centar Epilion je bio jedan od sponzora ove izložbe.

Privacy policy