Donacija Tens aparata Kliničkom centru Srbije

Donacija Tens aparata Kliničkom centru Srbije

Direktor i vlasnik Dermatološkog Laser Centra Epilion, Ivica Koren, uručio je 20. septembra „Tens“ aparat Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog Centra Srbije. Donirani aparat namenjen je za profesionalnu upotrebu i radi u svim modovima koje zahteva veliki spektar grana fizioterapije. Na ovaj humanitarni korak Ivica Koren se odlučio uvidevši nedostatak takvih aparata u svakodnevnom radu sa pacijentima dok je nedavno boravio u istoj Klinici na rehabilitaciji.

Privacy policy