Koža je najveći organ ljudskog tela. S obzirom da čini barijeru između spoljašnje sredine i unutrašnjih organa, na njoj se odražavaju mnogobrojna telesna oboljenja kao i složeni spoljnji uticaji. Zato je neophodno upoznati osnovnu građu ovog organa. Funkcije kože se mogu najbolje grupisati na sledeći način:

  • Štiti telo od mehaničkih, hemijskih i termičkih povreda
  • Štiti telo od patoloških mikroorganizama pošto se u njoj nalaze mnogobrojne žlezde koje neprekidno luče antibakterijske materije koje sprečavaju naseljavanje površine tela pomenutim mikroorganizmima
  • Imunološki aktivne ćelije u tkivu kože predstavljaju jedan od najvažnijih odbrambenih mehanizama protiv infekcije
  • Koža reguliše telesnu temperaturu uz pomoć znoja koji luče lojne žlezde. Svojim isparavanjem sa velike površine kože znoj smanjuje unutrašnju temperaturu. Pošto je koža ispunjena krvnim sudovima koji u njoj čine gustu mrežu, cirkulacija koja se odvija od najdubljih delova tela prema površini omogućava održavanje temperature na približno konstantnim vrednostima
  • Osigurava se i stalna koncentracija vode u tkivima eliminisanjem soli koja povlači sa sobom i vodu. S druge strane, koža ne dozvoljava isparavanje vode i sušenje unutrašnjih tkiva
  • Zbog mnogobrojnih nervnih završetaka, koža je najvažniji senzitivni organ koji omogućava osećanje pritiska i bola
Struktura kože

Idući od dubine ka površini, postoje jasno odvojeni sledeći slojevi kože: Subcutis – potkožno masno tkivo ima zaštitnu ulogu kao toplotni izolator i “rezervoar” energije. Dermis – srednji sloj koji daje čvrstinu i elastičnost koži zahvaljujući vezivnim i elastičnim vlaknima. Prožet je krvnim i nervnim elementima i sedište je brojnih folikula dlaka i lojnih žlezda. Epidermis – je najtanji sloj kože koji vidimo na površini. Njegove slojevito raspoređene ćelije Keratinociti naležu na dermis zajedno sa Melanocitima, ćelijama koje su zadužene da stvaraju pigment Melanin i daju boju koži. Na površini, u Rožastom sloju postepenom diferencijacijom keratinociti izumiru i “perutaju” se.

Privacy policy