VISIA Imaging System

Kvantitativna procena stanja kože

VISIA Imaging System analizira nivoe pigmentacije, veličina pora, prisutnost porfirinskih depozita (bakterija), UV oštećenje kože- fotostarenje, kapilarne promene, dubina bora, tekstura i tonus kože.

Ocena stanja kože u odnosu na uporednu analizu

Učinjena kvantitativna analiza Vaše kože se poredi sa prosečnim uzorkom odgovarajućeg godišta, pola i tipa kože. VISIA koristi najveću dostupnu bazu podataka karakteristika kože na svetu, omogućavajući nam poređenje sa više stotina hiljada klijenata za svako pojedino godište, pol i boju kože.

Mogućnost ponovnog poređenja pod jednakim uslovima

Visia omogućava smislenu evoluaciju poređenja slika u vremenskom razmaku koja je omogućena sa istovetnim pozicioniranjem i standardizovanom internom rasvetom koja se sastoji od 3 različita izvora.

Višestruki način analize

Korišćenje standardnog belog svetla, polarizovanog i ultraljubičastog svetla omogućava nam snimanje i merenje površinskog i ispodpovršinskog stanja Vaše kože lica.


RBX tehnologija

Nova Canfieldova revolucionarna RBX tehnologija omogućava potpuno novu vizualizaciju i analizu podkožnih vaskularnih i melaninskih stanja.

3D prikaz

Moguća je 3D analiza isečka kože na bilo kom delu lica, što omogućava posebno detaljan prikaz u prirodnoj boji kože, reljefnom spektru boja ili sivom prikazu.

Privacy policy