Dermatoskopija


Faktori rizika u nastanku zloćudnih tumora kože:
spoljašnji – povećana izlozenost UV zracima tokom dužeg perioda
unutrašnji – nasleđe i tip kožeKlinički znaci koji ukazuju na promenu u postojećem mladežu:
promena veličine – rast
promena oblika i/ili boje
inflamacija
pojava kruste i krvarenje
promena u senzibilitetu
prečnik veći od 7 mm

Ukoliko pacijent ima veliki broj mladeža, nemoguće je uzeti biopsiju svake lezije. Dermatoskopijom se može brzo i neinvazivno pratiti svaka sumnjiva promena, a fotografija sačuvati u bazi podataka svakog pacijenta. Preciznost ne može nikada biti 100% i ne može zameniti HP ispitivanje, ali je nesumnjivo da je zahvaljujući ovoj metodi višestruko povećan procenat rano otkrivenih i na vreme hirurški uklonjenih tumora kože i melanoma. Dermoskopija može pomoći u dijagnostikovanju atipičnih nevusa, seboroičnih keratoza, karcinoma kože, hemangioma, parazitoza i drugih promena na koži kao i kožnim derivatima (dlaka i nokti).

Privacy policy